CZYTAJ I PISZ! - OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

OPK Gaude Mater,
ul. J.H. Dąbrowskiego 1


godz. 19:00 - 20:00
26
września
Konkurs na recenzję dowolnej książki napisanej w XXI wieku skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Celem konkursu jest propagowanie czytelnictwa, jako tej części kultury, która jest jedyną alternatywą wobec bylejakości i komercjalizacji życia proponowanego przez media. Już piąty raz spotkamy się z młodymi ludźmi, którzy nie tylko czytają książki, ale robią to bardzo uważnie i krytycznie

WSPIERAJĄ NAS

Twórz z nami. Zostań wolontariuszem.