Katarzyna Bazarnik, Zenon Fajfer – spotkanie z liberaturą

Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka
Malczewskiego (ul. Pułaskiego 15)


godz. 16:00 - 17:00
21
października
Zapraszamy na wykład poświęcony liberaturze i spotkanie z jej twórcami – Katarzyną Bazarnik i Zenonem Fajferem - Liberatura to nowy gatunek literacki – stworzony przez Z. Fajfera i K. Bazarnik – w którym nie tylko tekst, ale i forma książki stanowią nośnik treści. W utworze liberackim znacząca jest więc nie tylko warstwa słowna, ale także fizyczna przestrzeń i konstrukcja
książki, jej kształt, format, układ typograficzny. Istotne mogą być wielkość, krój i kolor pisma, ale też niezadrukowana powierzchnia kartki, zintegrowany z tekstem rysunek czy fotografia, wreszcie rodzaj papieru lub innego materiału. Nie bez znaczenia są wszelkie wartości numeryczne: wymiary tomu czy liczba
stron, słów, a nawet pojedynczych znaków. Czytelnik ma do czynienia z dziełem totalnym, które może przybrać dowolny wygląd (zgodnie z drugim znaczeniem łacińskiego liber), co w praktyce oznacza niekiedy radykalne odejście od tradycyjnej budowy książki. Jest to zarazem dzieło w pełni autorskie, kontrolowane przez pisarza na każdym etapie powstawania.
Katarzyna Bazarnik i Zenon Fajfer szerzej przedstawią koncepcję
liberatury i zaprezentują książki „liberackiej” serii wydawniczej Ha!art

WSPIERAJĄ NAS

Twórz z nami. Zostań wolontariuszem.